บริษัท ไอแซค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
โทร 02-735-0581-8
  • th

Voice Logger


Voice Logger

Voice Logger แบบ Stand Alone รุ่น AK Series

เครื่องบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Logger) เครื่องบันทึกเสียงชนิดนี้สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง (Stand Aloan) ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุม แต่ควรติดตั้งในระบบเครือข่าย (LAN) เพื่อการค้นหาและการฟังเสียงที่ถูกบันทึกทำได้โดยผ่านคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบเครือข่ายเดียวกัน หรือผ่านทางอินเ

สอบถาม
Voice Logger แบบ Stand Alone รุ่น AQ Series

เครื่องบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Logger) เครื่องบันทึกเสียงชนิดนี้สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง (Stand Aloan) ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุม แต่ควรติดตั้งในระบบเครือข่าย (LAN) เพื่อการค้นหาและการฟังเสียงที่ถูกบันทึกทำได้โดยผ่านคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบเครือข่ายเดียวกัน หรือผ่านทางอินเ

สอบถาม