บริษัท ไอแซค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
โทร 02-735-0581-8
  • th
  • ตู้สาขาโทรศัพท์
  • ตู้สาขาโทรศัพท์
  • ตู้สาขาโทรศัพท์
  • ตู้สาขาโทรศัพท์

ตู้สาขาโทรศัพท์

PRODUCT CATEGORIES

NEC PABX

See More

Analog Phone

See More

Digital Phone

See More

IP Phone

See More

IP DECT Phone

See More

SME Phone Systems

See More

Attendant Console

See More

SBC Gateway

See More

Voice Logger

See More

UC Attendant

See More

Enterprise Platforms

See More

Softphone

See More

Telephone System

See More

ตู้สาขาโทรศัพท์ หรือ พีบีเอกซ์ (PBX ย่อมาจาก Private Branch Exchange) เป็นระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย ทำให้ภายในหน่วยงานนั้นมีเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน) เป็นของตนเองใช้โทรติดต่อกัน นอกจากนี้เบอร์โทรศัพท์เหล่านั้น สามารถติดต่อไปยังระบบโทรศัพท์ภายนอกหรือชุมสายโทรศัพท์ภายนอก ที่เรียกว่า PSTN (Public Switched Telephone Network) ได้ PBX บางครั้งใช้คำว่า PABX (Private Automatic Branch Exchange) แทนก็ได้

ตู้สาขาโทรศัพท์ (Private Automatic Branch Exchange: PABX) คือ เครื่องควบคุมระบบการทำงานในการใช้โทรศัพท์ทั้งสายภายในและสายภายนอก ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณเบอร์โทรศัพท์ของสายภายนอกซึ่งอาจมีเพียงหนึ่งเบอร์หรือมากกว่าแต่สามารถเชื่อมต่อกับสายภายในได้ในปริมาณมากและสามารถใช้ติดต่อกันภายในองค์กรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

PBX แบบ digital หรือ IP-PBX มีจำนวนการติดตั้งเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และคงจะเป็น PBX มาตรฐานในอนาคตอันใกล้ ทำจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบโทรศัพท์ (PBX software)

PBX แบบ Analog หรือแบบดั้งเดิม มีจำนวนใช้งานมากที่สุดในปัจจุบัน แต่ความนิยมกำลังลดลงอย่างรวดเร็ว และคงจะเลิกใช้ในที่สุด

PROMOTION! ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX NEC SL2100

ขนาดเริ่มต้น 3 สายนอก 8 สายใน
ขยายได้สูงสุด 36 สายนอก 112 สายใน

เหมาะสำหรับ บ้านพัก ออฟฟิศ สำนักงาน โรงแรม คอนโด โครงการหมู่บ้านจัดสรร

*** พิเศษ! สามารถเพิ่มอุปกรณ์ตู้สาขาโทรศัพท์ป้องกันขโมยได้ในราคา 2,500 บาท ต่อจุด ***

PROMOTION 1

ราคา 15,000 บาท

รายละเอียด
NEC SL2100
3 สายนอก 8 สายใน

** แถมอุปกรณ์ฟรี : ระบบตอบรับอัตโนมัติ 4 วงจร, เครื่องคีย์ดิจิตอล 12 ปุ่ม มีหน้าจอ, เครื่องโทรศัพท์อนาล็อก 2 เครื่อง **

PROMOTION 2

ราคา 20,000 บาท

รายละเอียด
NEC SL2100
3 สายนอก 16 สายใน

** แถมอุปกรณ์ฟรี : ระบบตอบรับอัตโนมัติ 4 วงจร, เครื่องคีย์ดิจิตอล 12 ปุ่ม มีหน้าจอ, เครื่องโทรศัพท์อนาล็อก 4 เครื่อง **

PROMOTION 3

ราคา 27,500 บาท

รายละเอียด
NEC SL2100
6 สายนอก 24 สายใน

** แถมอุปกรณ์ฟรี : ระบบตอบรับอัตโนมัติ 4 วงจร, เครื่องคีย์ดิจิตอล 12 ปุ่ม มีหน้าจอ, เครื่องโทรศัพท์อนาล็อก 6 เครื่อง **

PROMOTION 4

ราคา 33,000 บาท

รายละเอียด
NEC SL2100
6 สายนอก 32 สายใน

** แถมอุปกรณ์ฟรี : ระบบตอบรับอัตโนมัติ 4 วงจร, เครื่องคีย์ดิจิตอล 12 ปุ่ม มีหน้าจอ, เครื่องโทรศัพท์อนาล็อก 8 เครื่อง **

PROMOTION 5

ราคา 48,500 บาท

รายละเอียด
NEC SL2100
9 สายนอก 40 สายใน

** แถมอุปกรณ์ฟรี : ระบบตอบรับอัตโนมัติ 4 วงจร, เครื่องคีย์ดิจิตอล 12 ปุ่ม มีหน้าจอ, เครื่องโทรศัพท์อนาล็อก 8 เครื่อง **

PROMOTION 6

ราคา 54,000 บาท

รายละเอียด
NEC SL2100
9 สายนอก 48 สายใน

** แถมอุปกรณ์ฟรี : ระบบตอบรับอัตโนมัติ 4 วงจร, เครื่องคีย์ดิจิตอล 12 ปุ่ม มีหน้าจอ, เครื่องโทรศัพท์อนาล็อก 10 เครื่อง **

PROMOTION 7

ราคา 61,000 บาท

รายละเอียด
NEC SL2100
12 สายนอก 56 สายใน

** แถมอุปกรณ์ฟรี : ระบบตอบรับอัตโนมัติ 4 วงจร, เครื่องคีย์ดิจิตอล 12 ปุ่ม มีหน้าจอ, เครื่องโทรศัพท์อนาล็อก 12 เครื่อง **

PROMOTION 8

ราคา 67,000 บาท

รายละเอียด
NEC SL2100
12 สายนอก 64 สายใน

** แถมอุปกรณ์ฟรี : ระบบตอบรับอัตโนมัติ 4 วงจร, เครื่องคีย์ดิจิตอล 12 ปุ่ม มีหน้าจอ, เครื่องโทรศัพท์อนาล็อก 12 เครื่อง **

PROMOTION 9

ราคา 86,000 บาท

รายละเอียด
NEC SL2100
15 สายนอก 80 สายใน

** แถมอุปกรณ์ฟรี : ระบบตอบรับอัตโนมัติ 4 วงจร, เครื่องคีย์ดิจิตอล 15 ปุ่ม มีหน้าจอ, เครื่องโทรศัพท์อนาล็อก 15 เครื่อง **

PROMOTION 10

ราคา 99,000 บาท

รายละเอียด
NEC SL2100
18 สายนอก 96 สายใน

** แถมอุปกรณ์ฟรี : ระบบตอบรับอัตโนมัติ 4 วงจร, เครื่องคีย์ดิจิตอล 24 ปุ่ม มีหน้าจอ, เครื่องโทรศัพท์อนาล็อก 20 เครื่อง **

ชุดอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องซื้อเพิ่ม มีดังนี้...

1. แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าดับ 1 ชุด มี 2 ลูก ราคา 3,000 บาท

2. โปรแกรมบิลลิ่ง ไม่รวมคอมพิวเตอร์ ราคา 8,000 บาท
 

** ฟรี! ค่าติดตั้งโปรแกรมระบบและค่าเดินทางในเขตกรุงเทพฯ (ไม่รวมการเดินสายเพิ่มเติม) **

** ฟรี! ค่าบริการและค่าเดินทาง On Site Service ในเขตกรุงเทพฯ 1 ปี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง **

(หากต้องการขนาดอื่น ๆ ราคาพิเศษ กรุณาโทรติดต่อฝ่ายขาย)

ตู้สาขา (Brunch exchange) คือ ชุมสายโทรศัพท์ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับใช้ในบ้าน สำนักงาน แฟลต หรือโรงแรม เป็นต้น เพื่อช่วย ให้การติดต่อภายในหน่วยงานนั้น ๆ สะดวกยิ่งขึ้น และยังสามารถโทรติดต่อ กับเลขหมายภายนอก ซึ่งเป็นเลขหมาย ของชุมสาย โทรศัพท์ท้องถิ่น ที่องค์การโทรศัพท์ให้บริการอยู่ด้วย ตู้สาขานี้สามารถซื้อมาติดตั้งใช้งานได้เลย เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์การโทรศัพท์แต่อย่างใด และยังสามารถ นำเอา เลขหมายขององค์การโทรศัพท์มาเชื่อมต่อเข้ากับตู้สาขานี้ได้ด้วย ตู้สาขามีโครงสร้างภายในที่ต้องทำความเข้าใจดังนี้

- เลขหมายภายใน (Intension) คือ เลขหมายที่สามารถติดต่อกันได้ภายใน ตู้สาขา เช่นมีเลขหมายภายใน 10 เลขหมาย เป็นต้น

- เลขหมายภายนอก (Extension) คือ ช่องทางที่ตู้สาขาสามารถเชื่อมต่อกับ เลขหมายภายนอก ขององค์การ โทรศัพท์ ได้ เช่น ในรูปที่ 5.2 ตู้สาขาสามารถติดต่อ กับเลขหมายภายนอกได้ 2 เลขหมาย

- วงจรพูด (Speech Circuit) คือ ช่องทางหรือวงจรที่จะเชื่อมคู่สนทนาเข้าด้วยกัน และสามารถสนทนากันได้ เช่น ตู้สาขามี 2 วงจรพูด หมายความว่า เลขหมายภายในสามารถ สนทนาพร้อม ๆ กันได้เพียง 2 คู่เท่านั้นในเวลาเดียวกัน ส่วนคู่ที่เหลือ หากต้องการติดต่อกัน ต้องรอจนกว่าวงจรจะว่าง จึงจะติดต่อกันได้ ตู้สาขาแบ่งได้เป็น 3 ชนิด ดังนี้

1. ตู้สาขา PMBX (Private Manual Brunch Exchange) ตู้สาขาแบบนี้ไม่สามารถทำงานหรือเชื่อมต่อเลขหมายต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ด้วยตนเองได้ ต้องมีพนักงานต่อสาย ควบคุมการเชื่อมต่อจึงสามารถให้เลขหมายต่าง ๆ ภายในเชื่อมต่อกันได้ อีกทั้งการเรียกเข้าหรือเรียกออกก็ต้องผ่านพนักงานต่อสายด้วยเช่นกัน ลักษณะวงจรและการทำงานแสดงในรูปที่ 5.3

2. ตู้สาขา PABX (Private Automatic Brunch Exchange) ตู้สาขาแบบนี้สามารถทำงาน หรือเชื่อมต่อเลขหมายภายในได้โดยอัตโนมัติ ด้วยการหมุนเลขหมาย ปลายทางที่ต้องการ แต่การเชื่อมต่อกับ เลขหมายภายนอกตู้สาขานั้น จะเป็นดังนี้ - กรณีเรียกจากเลขหมายภายในออกไปภายนอก สามารถหมุนรหัสผ่าน และหมุนเลขหมายภายนอกได้เลย หรืออาจให้ ผ่านพนักงานต่อสายก็ได้ แล้วแต่ความต้องการ - กรณีเรียกจากภายนอกเข้ามาหา เลขหมายภายใน ไม่สามารถทำได้โดยตรง ต้องผ่านพนักงานต่อสาย รับและโอนเข้า ภายในให ้จึงจะติดต่อกันได้

3. ตู้สาขา DID (Direct Inward Dialling) ตู้สาขาแบบนี้จะใช้งาน สะดวกสบายขึ้นมากกว่า PABX อีก เพราะตู้สาขาสามารถทำงานได้เอง โดยอัตโนมัติหมด ทุกอย่าง ไม่ว่าการเรียกภายในด้วยกันเอง หรือเรียกจากภายในออกไปภายนอก หรือเรียกจากภายนอกเข้ามาภายใน ทุกอย่าง ทำได้โดยไม่ต้องผ่าน พนักงานต่อสาย โครงสร้างของวงจรและการทำงานคล้ายกับ PABX แต่จะมีวงจรหมุน เข้าภายในอัตโนมัติ เพิ่มเข้ามาอีก

บริษัท ไอแซค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เจ้าของเครื่องหมายการค้า "Isaac" ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2540 โดยกลุ่มวิศวกรที่มี ประสบการณ์ทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบไฟฟ้า เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การขาย การติดตั้ง และการให้บริการหลังการขาย ระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติยี่ห้อ Isaac, NEC และ Siemens (Private Automatic Branch Exchange, PABX) ระบบ Computer Telephony เครื่องตอบรับและให้บริการข้อมูล อัตโนมัติ (Audiotex) ระบบฝากข้อความอัตโนมัติ (Voice Mail System) ระบบ IVR (Interactive Voice Response) ระบบ Call Center เครื่องควบคุมการเปิด-ปิด ประตู (Access Control) ระบบ Video Conference ยี่ห้อ SONY ชุดประชุมและกล้องวงจรปิด ยี่ห้อ PHILIPS ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (fire alarm system) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Smart Office Solution) ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า จากโครงการต่างๆ ทั้งอพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน บริษัทฯ เอกชนและหน่วยงานราชการต่าง ๆ มากกว่า 5,000 ราย ณ สิ้นปี 2547

บริหารงานโดยทีมวิศวกรประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

1. นายสงวนชัย จงวัฒนไพศาล (วศ.บ.เทคโนฯ ลาดกระบัง ปี 2521)

2. นายวิชัย เลิศพงศ์พิพัฒน์ (วศ.บ.จุฬาฯ ปี 2525)

บริษัท ไอแซค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ที่อยู่: 57 ซอยรามคำแหง 60/3 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์: 02-7350581-8, 02-7350590-4 | โทรสาร: 02-3775937 | อีเมล: Isaac_wichai@hotmail.com

PRODUCTS
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL2100

Value-Added Features (Description), SIP trunk, Voice security (eSBC), UC solution, Web Base Client, ST4xx Mobility, Hotel with PMS, In ACD-MIS

สอบถาม
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL1000

มาพร้อมกับความสามารถในการพัฒนาสู่ระบบ VoIP เพื่อรองรับแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (สำหรับ H.323 และ standard SIP (Session Initiation Protocol))

สอบถาม
โทรศัพท์ NEC รุ่น DT920

The DT920 is a cost-effective IP entry-level desk phone with high-quality audio.

สอบถาม
โทรศัพท์ NEC รุ่น DT920 IP SELF-LABELLING PHONE

It offers frequent users intuitive navigation, colour display, audio quality.

สอบถาม
โทรศัพท์ NEC รุ่น DT930 24-BUTTON PHONE

This premium phone helps managers, knowledge workers and sales reps collaborate.

สอบถาม
โทรศัพท์ NEC รุ่น DT930 TOUCH PANEL PHONE

The DT930 Touch Panel is a cost-effective IP desk phone with LCD Touch Panel and high-quality audio.

สอบถาม
โทรศัพท์ NEC รุ่น GT210 PHONE

Simple SIP phone for small business users, the GT210 delivers a user-friendly VoIP calling experience in a very easy-to-use SIP phone.

สอบถาม
โทรศัพท์ NEC รุ่น GT890 OFFERS

NEC's GT890 IP desktop video telephone brings optimum manageability to desktop communications.

สอบถาม
โทรศัพท์ NEC รุ่น DT410

Economical, entry-level Digital phone; with an intuitive and interactive user interface for efficient and professional telephony.

สอบถาม
โทรศัพท์ NEC รุ่น DT430 Desi-less

Digital phone with its dual display, is perfect for users who require efficient call processing capabilities.

สอบถาม
โทรศัพท์ NEC รุ่น UNIVERGE DT530

NEC has developed the next generation of UNIVERGE Digital Desktop Telephones in slim-line design.

สอบถาม
โทรศัพท์ NEC รุ่น Baseline Pro

Delivering a host of user-friendly features NEC’s telephones matches your telephony networking requirements both in reliability and durability.

สอบถาม
โทรศัพท์ NEC รุ่น AT45

Delivering a host of user-friendly features NEC’s telephones matches your telephony networking requirements both in reliability and durability.

สอบถาม
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL2100

Value-Added Features (Description), SIP trunk, Voice security (eSBC), UC solution, Web Base Client, ST4xx Mobility, Hotel with PMS, In ACD-MIS

สอบถาม
ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SV9100

ระบบเป็นแบบ Modularity ในลักษณะของ Universal Port กล่าวคือ สามารถขยายระบบโดยการเพิ่มแผงวงจรเข้าไปในระบบ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้างหลักของระบบ

สอบถาม
โทรศัพท์ NEC รุ่น G277 IP DECT Handset

The DECT handset G277 is an entry level professional mobile handset providing a range of mobile unified communication features.

สอบถาม
โทรศัพท์ NEC รุ่น G577 IP DECT Handset

DECT handset G577 is a sophisticated mobile handset combining mobile unified communications with a range of alarming.

สอบถาม
โทรศัพท์ NEC รุ่น I766 IP DECT Handset

The I766 DECT handset is a powerful communication tool and with its ruggedized design ideal for the most demanding environments.

สอบถาม
Voice Logger แบบ Stand Alone รุ่น AK Series

เครื่องบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Logger) เครื่องบันทึกเสียงชนิดนี้สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง (Stand Aloan) ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุม แต่ควรติดตั้งในระบบเครือข่าย (LAN) เพื่อการค้นหาและการฟังเสียงที่ถูกบันทึกทำได้โดยผ่านคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบเครือข่ายเดียวกัน หรือผ่านทางอินเ

สอบถาม
Voice Logger แบบ Stand Alone รุ่น AQ Series

เครื่องบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Logger) เครื่องบันทึกเสียงชนิดนี้สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง (Stand Aloan) ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุม แต่ควรติดตั้งในระบบเครือข่าย (LAN) เพื่อการค้นหาและการฟังเสียงที่ถูกบันทึกทำได้โดยผ่านคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบเครือข่ายเดียวกัน หรือผ่านทางอินเ

สอบถาม
CONTACT
ชื่อบริษัท:
บริษัท ไอแซค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ผู้ติดต่อ:
คุณวิชัย เลิศพงษ์พิพัฒน์
ที่อยู่:
57 ซอยรามคำแหง 60/3 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ประเทศ:
ไทย
โทรศัพท์:
02-735-0581-8
โทรสาร:
02-377-5937
อีเมล์:
isaac_wichai@hotmail.com
ไลน์ไอดี: